اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7474&text=دعوت برای حمایت از کمپین جولان سگ های ولگرد در کوچه و بازار قوچان

اشتراک گذاری