اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7478&text=دعوت برای حمایت از کمپین مافیای داروخانه ها تا کجا پیش می روند؟

اشتراک گذاری