اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7492&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم توجه به آموزش مهارت‌های زندگی در نظام تعلیم و تربیت کشور

اشتراک گذاری