اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7533&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهرداری به چاله‌های 18 متری شکریه همدان رسیدگی کند

اشتراک گذاری