اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7535&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا از معلم های مسن در مدارس ابتدایی بکار گرفته می‌شود

اشتراک گذاری