اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7561&text=دعوت برای حمایت از کمپین وضعیت نامناسب آسفالت در دزفول

اشتراک گذاری