اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7574&text=دعوت برای حمایت از کمپین اداره ثبت شرکت ها سد راهی برای کارآفرینان و متولیان مسئولیت های اجتماعی

اشتراک گذاری