اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7595&text=دعوت برای حمایت از کمپین یاسوج؛شهری فاقد یک پارک محله ای

اشتراک گذاری