اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7617&text=دعوت برای حمایت از کمپین کاستی های بخش بهداشت و درمان در دامغان مردم را آزاد می‌دهد

اشتراک گذاری