اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7622&text=دعوت برای حمایت از کمپین خدمات‌رسانی ضعیف به سالمندان در بیمارستان شفاء سمنان

اشتراک گذاری