اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7794&text=دعوت برای حمایت از کمپین مشکل ملاقات مردم عزیز کردستان در بیمارستانها در ساعت غیر ملاقات

اشتراک گذاری