اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7797&text=دعوت برای حمایت از کمپین معضل پیاده روی خیابان شهدا سنندج

اشتراک گذاری