اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8031&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهریه نجومی مدارس غیرانتفاعی

اشتراک گذاری