اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8104&text=دعوت برای حمایت از کمپین حذف ضرورت 2 مقاله isi برای دفاع از رساله مقطع دکتری

اشتراک گذاری