اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8301&text=دعوت برای حمایت از کمپین پارک ساحل محله ازنا در خاموشی کامل بسر می برد

اشتراک گذاری