اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8504&text=دعوت برای حمایت از کمپین جلوی فاجعه مانور اشرافیت آقازاده ها را همچون جریان سد شمال بگیرید

اشتراک گذاری