اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8558&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا مدارس سنندج در قبال کارنامه پول می خواهند؟

اشتراک گذاری