اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8682&text=دعوت برای حمایت از کمپین زودتر شدن ساعت اداری ادارات استان فارس به بهانه صرفه جویی در مصرف برق

اشتراک گذاری