اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8712&text=دعوت برای حمایت از کمپین اکران فیلم های مستهجن تحت عنوان هفته فیلم اروپایی در شیراز

اشتراک گذاری