اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8831&text=دعوت برای حمایت از کمپین پمپ بنزین بلوار سیمان قاین به کجا رسید؟

اشتراک گذاری