اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/9023&text=دعوت برای حمایت از کمپین پیگیری حقوقی تجاوز هوایی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در مراجع مربوطه بین المللی

اشتراک گذاری