اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1079&text=حلالش باشه آخه چطوری موتور رو با سرنشینش بلند کرده روی کولش

اشتراک گذاری