اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1253&text=این هکره چطوری ۱۰۰۰ تا مسیج فرستاده

اشتراک گذاری