اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1304&text=رسما تو کامنت دخترا شماره دادن! باز هم حماسه آفرینی کردن

اشتراک گذاری