اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1456&text=ممنونم که تشریف بردین به خیریه کهریزک

اشتراک گذاری