اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1480&text=این دایی تو بیمارستان پیکنیکی برده مشتی بساط رو پهن کرده و دود می‌گیره

اشتراک گذاری