اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1513&text=وقتی دوست دختر داری همه میان سراغت، وقتی دوست دختر نداری پی‌پی نمیاد سراغت

اشتراک گذاری