اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=1828&text=آخه انگشت کوچیکه پا چه گناهی داره مگه؟

اشتراک گذاری