اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=400&text=از من نصیحت، هر خاطره‌ای رو تعریف نکنین

اشتراک گذاری