اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=675&text=اصالتا کجایی هستی؟ تهرانی الاصل داریم مگه؟

اشتراک گذاری