اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=699&text=داستان تنظیم آلارم و کوک کردن کردن ساعت برای بیدار شدن صبح

اشتراک گذاری