اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=702&text=دستفروش‌های مترو همه چیز میفروشن و بوی بد بعضی از مردم

اشتراک گذاری