اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=998&text=آخه توالت جای عکس گرفتنه اونم در این حالت

اشتراک گذاری