اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/1016/مهد-تمدن-غرب-تعطیل-شد/مهد-تمدن-غرب-تعطیل-شد&text=مهد-تمدن-غرب-تعطیل-شد

اشتراک گذاری