اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/108005/پرواز-دوباره-هواپیمای-atr72-به-همت-متخصصان-شیرازی/پرواز-دوباره-هواپیمای-atr72-به-همت-متخصصان-شیرازی&text=پرواز-دوباره-هواپیمای-atr72-به-همت-متخصصان-شیرازی

اشتراک گذاری