اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/133119/تلگرام-۷۸-کانال-مرتبط-با-داعش-را-مسدود-کرد/تلگرام-۷۸-کانال-مرتبط-با-داعش-را-مسدود-کرد&text=تلگرام-۷۸-کانال-مرتبط-با-داعش-را-مسدود-کرد

اشتراک گذاری