اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/144230/منطقی-شدن-دستمزد-کارگران-عامل-افزایش-بهره-وری/منطقی-شدن-دستمزد-کارگران-عامل-افزایش-بهره-وری&text=منطقی-شدن-دستمزد-کارگران-عامل-افزایش-بهره-وری

اشتراک گذاری