اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/144918/تولید-نوع-جدید-واکسن-دامی-تب-برفکی-در-کشور/تولید-نوع-جدید-واکسن-دامی-تب-برفکی-در-کشور&text=تولید-نوع-جدید-واکسن-دامی-تب-برفکی-در-کشور

اشتراک گذاری