اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/150625/امسال-نمایشگاه-های-بهاره-برگزار-نمی-شود/امسال-نمایشگاه-های-بهاره-برگزار-نمی-شود&text=امسال-نمایشگاه-های-بهاره-برگزار-نمی-شود

اشتراک گذاری