اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/154220/تسهیلات-ویژه-مترو-در-پنج-شنبه-آخر-سال/تسهیلات-ویژه-مترو-در-پنج-شنبه-آخر-سال&text=تسهیلات-ویژه-مترو-در-پنج-شنبه-آخر-سال

اشتراک گذاری