اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/155628/جدیدترین-اظهار-نظر-اوباما-درباره-تحریم-های-ضد-ایرانی/جدیدترین-اظهار-نظر-اوباما-درباره-تحریم-های-ضد-ایرانی&text=جدیدترین-اظهار-نظر-اوباما-درباره-تحریم-های-ضد-ایرانی

اشتراک گذاری