اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/157146/ادامه-بارش-ها-امداد-رسانی-به-6300-نفر/ادامه-بارش-ها-امداد-رسانی-به-6300-نفر&text=ادامه-بارش-ها-امداد-رسانی-به-6300-نفر

اشتراک گذاری