اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/173498/فرار-سرکردگان-گروهک-منافقین-از-عراق/فرار-سرکردگان-گروهک-منافقین-از-عراق&text=فرار-سرکردگان-گروهک-منافقین-از-عراق

اشتراک گذاری