اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/174394/16-شهید-در-حمله-جنگنده-های-سعودی-به-صعده-یمن/16-شهید-در-حمله-جنگنده-های-سعودی-به-صعده-یمن&text=16-شهید-در-حمله-جنگنده-های-سعودی-به-صعده-یمن

اشتراک گذاری