اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/178299/آغاز-رقابت-های-پرش-با-اسب-قهرمانی-کشور/آغاز-رقابت-های-پرش-با-اسب-قهرمانی-کشور&text=آغاز-رقابت-های-پرش-با-اسب-قهرمانی-کشور

اشتراک گذاری