اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/183760/رشد-6-درصدی-صادرات-با-هدف-گذاری-هنوز-فاصله-داریم/رشد-6-درصدی-صادرات-با-هدف-گذاری-هنوز-فاصله-داریم&text=رشد-6-درصدی-صادرات-با-هدف-گذاری-هنوز-فاصله-داریم

اشتراک گذاری