اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/211605/شب-شعر-اربعین-در-شهرستان-ادب/شب-شعر-اربعین-در-شهرستان-ادب&text=شب-شعر-اربعین-در-شهرستان-ادب

اشتراک گذاری