اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/217007/نخستین-همایش-سراسری-مدیریت-جهادی-و-امنیت-ملی/نخستین-همایش-سراسری-مدیریت-جهادی-و-امنیت-ملی&text=نخستین-همایش-سراسری-مدیریت-جهادی-و-امنیت-ملی

اشتراک گذاری