اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/219541/پیام-تسلیت-رئیس-جمهور-به-مناسبت-رحلت-آیت-اهاشمی/پیام-تسلیت-رئیس-جمهور-به-مناسبت-رحلت-آیت-اهاشمی&text=پیام-تسلیت-رئیس-جمهور-به-مناسبت-رحلت-آیت-اهاشمی

اشتراک گذاری