اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/223133/عکس-پیروزی-دلچسب-آبی-پوشان-در-آزادی/عکس-پیروزی-دلچسب-آبی-پوشان-در-آزادی&text=عکس-پیروزی-دلچسب-آبی-پوشان-در-آزادی

اشتراک گذاری